ArtArchitectureDesignPhotoFashion

 

 

KJELL PAHR-IVERSEN, Painter

      

Please click on the images to view them in bigger size. Copyright photos and art © 1997 Kjell Pahr-Iversen

 

 

Biografi 

1937 F�dt i Stavanger, Norge.

 

1957 Kunst- og H�ndverkskolen i Bergen, grafisk linje. Elev av Povl Christensen.

1958 Kunstakademiet i K�benhavn, grafisk linje.

1960 Opphold p� F�r�vene der han fullf�rer serien KLAGESANGENE.

1964 Kunstakademiet i Amsterdam, grafisk linje.

1962 Opphold i London, der han bl.a. studerer Mozarts orginalpartiturer.

1964 De f�rste maleriserier: PARTITURER (1964), MUSIKK FRA SIDEV�RELSET (1964-68), H.C. ANDERSENS INNTOG I HIMMELEN (1966-69), SORIA MORIA (1965-69), DET SYNGENDE TRE (1966-70), HYDE PARK (1968).

1965 Illustrajoner til Alfred Ilauges bok DET LYSE FASTLAND.

1967 Utsmykning i Stavanger Aftenblad (1x5 meter).

1969 Serier: RISENS HJERTE, PlNSE-SERlEN, S� DET H�RES I HIMMELEN.

Fitjar sentralskole: Veggutsmykning i foaje (7x3 og 3x2,5 meter).

Hotel AtIantic: Veggmaleri og en glassd�r.

1970 Ipphold i Paris i Cit� Intemational des Arts.

1971 Forste utstilIing i Paris.

1973 PASTORALE-SERIEN.

1974 Serien FORKLARELSENS BJERG (1974-80)

1975 F�rste bilder i IKON-SERIEN. Serien er under konstant utvikling i �rene fremover, og blir hans hovedbeskjeftigelse i �rene 1984-89.

1976 Rogaland Distrikth�yskole: Veggmaleri (4x3 meter).

1978 Serien: VELKOMMEN I DET GULE.

1979 Serien: DET �PNE VINDU (1979-81). Bjergsted musikksenter: Maleri p� akrylglass (3x30 meter).

Rogaland Pistriktsh�yskole: 20 bilder i serien VARIASJONER OVER ET TEMA til et auditorium.

1982 F�rste bilder i seriene: PORTENE �PNER SEG, OG DET KRUMME SKAL BLI RETT og DET NYE JERUSALEM.

1984 F�rste bilder i serien: BILDER MED JUBLENDE R�ST. Boken KJEL PAHR-IVERSEN av Arvid M�ller Litgies p� Stenersens forlag.

1985 F�rste utstilling i New York. Karm�y R�dhus: Veggdekorasjoner (1x5 meter).

Stavanger E-verk: Veggdekorasjoner (1,35x7 meter).

1987 NRK realiserer en film av Leiv V�rdal om kunstneren.

1989 Serien: PORTALEN. Lilleborg kirke i Oslo: Maleri p� akrylglass (0,95x65 meter).

1990 Nytt opphold i Paris i Cit� International des Arts.

1991 Utvalgt blant hundre kunstnere til � delta i produksjonen av MASTERPEACE, verdens st�rste kollektive maleri, som skulle symbolisere dialogen mellom folk og kulturer ved inngangen til det 21. �rhundre (New York).

1992 "Organiske rytmer�, reportasje om kunstneren laget av NRK-fjernsynet.

1994 Seriene: ORKIDE, KAKTUS og JUBLENDE TRE.

1995 F�rste bilder i serien: HERBARIUM. Boken KJELL PAHR-IVERSEN av Arvid M�ller utgies p� Labyrinth Press.

 

Separatutstillinger (et utvalg):

1966 Stavanger Kunstforening

1967 Bergens Kustforening Aalesunds Kunstforening

1968 Kunstindustrimuseet, Oslo

1969 Landstorbundet Norsk Brukskunst, Oslo Stavanger Kunstforening, Trondheims Kunstforening

1971 Galeri F 15, Moss Bergens Kunstforening, Galerie Camille Renault, Paris

1973 Kunstnernes Hus, Permanenten, Oslo Den Frie Udstillingsbygning, K�benhavn

1974 Galerie Camille Renault, Paris

1975 Galleri Skirvan, G�teborg

1977 Stavanger Kunstforening

1978 Galleri Dobloug, Oslo

1979 Galerie Camille Renault, Paris

198V Galleri Dobloug, Oslo Lillehammer Bys Malerisamlinger

1981 Galerie Camille Renault, Paris

1982 Galleri Oftedal, Stavanger

1983 Galleri Dobloug, Oslo

1985 Harm Bouckaert Gallery, New York

1986 Galleri Dobloug, Oslo Galleri Langegaarden, Bergen

1987 Niko!aj, K�benhavn Galleri S�lvberget, Stavanger

1988 American-Scandinavian Foundation Gallery, New York

1989 Galleri Langegaarden, Bergen Galleri Dobloug, Oslo Galleri �kern, Kongsberg

1990 Stavanger Kunstforening Jrondhjems. Kunstforening (Hovedutstiller St. Otavs-dagene)

1991 Galleri Langegaarden, Bergen

1992 Galleri �kern, Kongsberg Galleri Dobloug, Oslo

1993 Eesti Tervishoiumuuseum, (Tallinn)

1994 Galleri Opdahl, Stavanger. Galleri Langegaarden, Bergen

1995 Aalesunds Kunstforening. Ris�r Kunstforening

1996 Galleri lista Fyr Tj�mes Kunstforening. Espace Carole Brimaud, Paris

 

Kollektivutstillinger

Vandreutstillingen "Dette betyr noe i Norge" i svenske og danske museer 1967-1970.

Grafikkbiennale, Wien 1970.

Fransk, dansk, norsk vandreutsilling, "Reflex" 1980, Aarhus - Stavanger.

Fem malere, Charlottenborg, K�benhavn, 1984.

Session -83, Kunstnernes Hus, Oslo.

H�stutstillingens Jubileumsutstilling (invitert), Oslo.

Salon de Mai, Paris, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

Grafikkbiennale, Ljubliana, 1991.

Grafikkbiennale, Fredrikstad, 1992.

Grafikkbiennale, Maastricht 1992.